Klosinski.net - Jacek Kłosiński

Klosinski.net - Jacek Kłosiński Moja kolekcja codzien­nych inspiracji.

Więk­szość ma zwią­zek z moimi zawo­do­wymi pasjami, czyli desi­gnem i mar­ke­tin­giem. Publi­kuję rze­czy, które mnie uczą, fascy­nują, roz­wi­jają, a cza­sami zwy­czaj­nie popra­wiają humor. Chciał­bym żeby każdy, kto podziela moje zain­te­re­so­wa­nia zna­lazł tu dla sie­bie coś ciekawego.

Uwa­żam, że prze­pis na silną markę to połą­cze­nie prze­my­śla­nej stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej z odpo­wied­nio dobraną kre­acją. Jestem absol­wen­tem mar­ke­tingu Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego i zapa­lo­nym pro­jek­tan­tem, któ­rego reali­za­cje zostały doce­nione w kra­jo­wych i zagra­nicz­nych ser­wi­sach branżowych.

Zre­ali­zo­wa­łem kil­ka­dzie­siąt pro­jek­tów, m.in. dla takich marek jak: Bank Ochrony Środo­wi­ska, Signal Iduna, BP, SKOK, Diverse, czy mia­sto Sosno­wiec. Jestem współ­za­ło­ży­cie­lem stu­dia bran­din­go­wego ENGRAM, gdzie pełni rolę dyrek­tora kre­atyw­nego i pomaga mar­kom poka­zy­wać to, co najlepsze.

Szczegóły bloga klosinski.net:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Podlinkuj bloga klosinski.net:

Klosinski.net - Jacek Kłosiński

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 64 Odwiedziny googlebot 51

Zobacz podobne blogi w tej kategorii:

 • Jak pisać, jak czytać, jak szukać... Podszkol się w sieci. »

  Chętnie opowiem wam o umiejętnościach związanych z pisaniem. Nie chodzi o samą poprawność pisania, ale o wiedzę jak robić to w ciekawy sposób. Marketing i reklama, także nie są mi obce, dlatego jestem pewien, że jeszcze nie raz Cię zaskoczę.

  Data dodania: 12 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • Marketing i e-marketing »

  Blog poświęcony promocji i reklamie w internecie i poza nim. Znajdziesz tu porady jak promować swój biznes, firmę lub stronę internetową. Dowiesz się na czym polega profesjonalny marketing i e-marketing, czyli marketing internetowy. Poznasz techniki

  Data dodania: 25 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Lektury Badacza »

  Lektury nie tylko dla badacza rynku. Krótkie recenzje pozycji książkowych z zakresu badań rynku i marketingu.

  Data dodania: 26 03 2011 · szczegóły wpisu »
 • Student-zarabia.pl - Zarabiaj na studiach! »

  student-zarabia.pl to blog poświęcony wszystkim zagadnieniom zebranym wokół tematyki zarabiania, oszczędzania i pracy dorywczej. Na blogu co tydzień znajdziesz nowe wpisy poświęcony ciekawym sposobom na zarobek czy to w internecie czy w świecie realn

  Data dodania: 21 03 2012 · szczegóły wpisu »
 • Pozytywne Relacje »

  Omawiamy metody, trendy w obszarze obsługi klienta, marketingu i sprzedaży. Analizujemy dostępne na rynku narzędzia i systemy obsługi klienta. Sprawdzamy najskuteczniejsze metody kontaktu z klientem tak, aby został z firmą jak najdłużej. Wszystko z w

  Data dodania: 06 08 2014 · szczegóły wpisu »